آموزش فیزیوتراپی- روش انتخاب بهترین روش درمان فیزیوتراپی (دکتر بداغی)

در این آموزش فیزیوتراپی که توسط فیزیوتراپیست آقای دکتر امیر محمد بداغی صورت گرفته است به 3نکته از مهم ترین روش های انتخاب درمان صحیح برای بیمار پرداخته شده است. جهت اطلاعات بیشتر پیشنهاد می کنم این ویدیو کوتاه را مشاهده بفرمایید.