فیزیوتراپی گردن با اولتراسوند

فیزیوتراپی گردن درد و خرید تجهیزات فیزیوتراپی

فیزیوتراپی گردن حتما باید توسط متخصصین و فیزیوتراپیست ها انجام شود زیرا اگر به دست افراد غیر تحصیلکرده و غیر متخصص انجام شود عواقب بدی را برای بیمار به همراه خواهد داشت. گردن بخش فوقانی ستون فقرات می باشد، که هفت مهره بالایی ستون فقرات گردن را تشکیل می دهند. انواع روش های توانبخشی و …

فیزیوتراپی گردن درد و خرید تجهیزات فیزیوتراپی ادامه مطلب »