تفاوت فیزیولوژی و فیزیوتراپی

تفاوت فیزیوتراپی و فیزیولوژی

تفاوت فیزیوتراپی و فیزیولوژی – بسیاری از افراد تعریف صحیحی از تفاوت دو اصطلاح فیزیولوژی و فیزیوتراپی را ندارند. با اینکه عملکرد هر دو با یکدیگر متفاوت هستند اما در عین حال به یکدیگر وابسته هم هستند. در هر دو رشته فیزیوتراپی و فیزیولوژی درمانگر توسط حرکات فیزیکی و ورزشی به بیمار کمک می کند …

تفاوت فیزیوتراپی و فیزیولوژی ادامه مطلب »