کاربرد دستگاه تکار در فیزیوتراپی

کاربرد دستگاه تکار در فیزیوتراپی چیست؟

کاربرد دستگاه تکار – همانطور که قبلا هم گفتیم تکار تراپی در فیزیوتراپی یکی از پرکاربرد ترین روش های درمانی به شمار می آید و تقریبا می توان گفت یکی از دستگاه های مهم و ضروری در تجهیزات کلینیک فیزیوتراپی می باشد. دستگاه تکار بر پایه امواج رادیو فرکانس، باعث درمان برخی از امراض حوزه …

کاربرد دستگاه تکار در فیزیوتراپی چیست؟ ادامه مطلب »