فیزیوتراپی ضایعه نخاعی

فیزیوتراپی ضایعه نخاعی

فیزیوتراپی ضایعه نخاعی – هنگامی که به طناب نخاعی آسیبی وارد شود می تواند باعث فلج شدن فرد در اندام هایی مثل دست و پا گردد و متاسفانه تاثیر مستقیمی بر روی فعالیت های روزمره افراد می گذارد. اما در این میان می توان به بیماران یک خبر امیدوار کننده داد و آن هم فیزیوتراپی …

فیزیوتراپی ضایعه نخاعی ادامه مطلب »