مشتریان ما

دکتر عباس باقری - کلینیک ولیعصر - دستگاه لیزر پرتوان 20 وات

همدان دستگاه لیزر پرتوان

دکتر شعیب رضایی - کلینیک تبسم - دستگاه لیزر پرتوان و دستگاه اولتراسوند

فروش دستگاه لیزر پرتوان و اولتراسوند

دکتر شعیب رضایی - کلینیک تبسم - دستگاه تکار

خرید دستگاه تکار

خانم دکتر تقی‌جراح - اصفهان - دستگاه لیزر پرتوان ورژن۲

دکتر فرهادی پور - کلینیک مهر کرمانشاه - دستگاه شاک ویو

دکتر استکی - بیمارستان رسالت - دستگاه لیزر LW15 ورژن۲

دکتر خوئینی ها - دستگاه لیزر پرتوان

خانه کشتی - دستگاه لیزر پرتوان و شاک ویو

خانه کشتی دستگاه شاک ویو

دکتر فیض آبادی - دستگاه شاک ویو

دستگاه شاک ویو sw30

دکتر کسری کاظمی - دستگاه تکار

خریدار دستگاه تکار تهران

دکتر رزیتا رحمن پور - شاک ویو sw20-v1 - کلینیک شفاگستر

shockwave sw20-v1

دکتر حاجیلی - دستگاه لیزر پرتوان - گنبدکابوس کلینیک فرشته

دکتر مبین درخشان - دستگاه های اوتراسوند، لیزر پرتوان، شاک‌ویو، تکار

دستگاه های اوتراسوند، لیزر پرتوان، شاک‌ویو، تکار

دکتر سهیل ایری لیزر پرتوان -گنبد کاووس

خریدار لیزر پرتوان دکتر سهیل ایری

دکتر کسری کاظمی - دستگاه لیزر پرتوان

جنت آباد دکتر کسری کاظمی - دستگاه لیزر پرتوان

دکتر امید سلیمانی لیزر پرتوان - شهریار

خریدار دستگاه لیزر پرتوان

دکتر فاطمه تقی جراح - دستگاه تکار

دستگاه تکار تهرات

دکتر خوانساری - دستگاه لیزر پرتوان

خریدار دکتر خوانساری - دستگاه لیزر پرتوان تهران

دکتر افکاری - دستگاه لیزر پرتوان و تکار

دکتر افکاری - دستگاه لیزر پرتوان و تکار

دکتر لادن مربوطی - دستگاه شاک‌ویو

دکتر لادن مربوطی - دستگاه شاک‌ویو

دکتر مشرقی - دستگاه لیزر پرتوان و شاک‌ویو- گلستان

خریدار دستگاه های لیزر پرتوان و شاک‌ویو

دکتر پورقاز - دستگاه لیزر پرتوان - گلستان

دکتر پورقاز خریدار دستگاه لیزر پرتوان

دکتر کاظمی - دستگاه شاک‌ویو

دکتر کاظمی دستگاه فیزیوتراپی

دکتر پریسا بیات- دستگاه اولتراسوند

پرسنل بخش فیزیوتراپی جناب دکتر حاج‌تقی - دستگاه لیزر پرتوان

دکتر سیامک لطفی- دستگاه لیزر پرتوان

دکتر ایری - دستگاه تکار

دکتر والی - کلینیک بهارستان- دستگاه تکار TC500

کلینیک فیزیوتراپی شهرستان بهارستان

دکتر بداغی - دستگاه اولتراسوند

دکتر بداغی - کلینیک نسیم - دستگاه تکار TC500

شهرستان بهارستان کلینیک نسیم

دکتر بداغی - دستگاه لیزر پرتوان

دکتر بداغی - دستگاه شاک ویو

5/5 - (1 امتیاز)